V sekcii návrhy máme pre Vás pripravené dva balíčky. To, pre ktorý sa rozhodnete nechávame úplne na Vás.

Prvý je štúdia a druhý realizačný projekt. Rozdiel medzi nimi je v tom, že štúdia je lacnejšia a menej prepracovanejšia vízia vašej novej záhrady. Realizačný projekt je drahšia no kompletná, skreslená a do detailov prepracovaná vízia vašej nnovej záhrady. Stači len otvoriť a pracovať na vašej vysnívanej záhrade. Ak by ste chceli do návrhu pridať návrh zavlahového systému alebo osvetlenia/trasovanie elektrických káblov, pripláca sa k cene návrhu + 0,20€/m2. To ako jednotlivé balíčky vyzerajú a čo obsahujú si viete pozrieť nižšie.

1. ŠTÚDIA

– štúdia je forma návrhu ktorá obsahuje jednoduché vyjaderenie jednotlivých koncepčných prvkov. Priemerná cena štúdie vychádza od 1 – 2 €/ m2. Vždy sa ale cena určuje po obhliadke terénu a po prvotnom stretnutí zo zakazníkom. V cene štúdie je zahrnutá:

 • TERENNA OBHLIADKA : cestovné náklady, fotodokumentácia, konzultácia, vstupný zápis
 • ANALÝZA PRIESTORU : väzby a vzťahy na riešenom pozemku území vo vzťahu na okolie
 • POPIS KONCEPTU : odôvodnenie postupu a výberu riešenia
 • PÔDORYS RIEŠENIA : hmotno dispozičné zobrazenie plôch, prvkov a aktivít v rámci pozemku
 • MODEL : Kompletne vymodelovaný návrh záhrady v 3D programe
 • AXANOMETRIA : predstava mierky, usporiadanie hmoty v priestore, materiály / štruktúry / textúry
 • VIZUALIZÁCIE : predstava mierky, usporiadanie hmoty v priestore, prevedenie
 • INŠPIRAČNÉ LISTY : príprava referenčných listov, konkrétne ideové návrhy priestoru, ako aj výsadieb, zachytenie smeru, pocitu a nálady návrhu
 • ŠTÚDIA : skompletizované portfólio, prezentácia (osobne/ online)
 • ZAPRACOVANIE ZMIEN : ukončenie fázy štúdia

Link na nahliadnutie štúdie tu

2. REALIZAČNÝ PROJEKT

– realizačný projekt je forma návrhu, ktorá predstavuje kompletné portfólio, v ktorom sú všetky navrhované prvky rozklesléne, okótované, jednoducho pripravené na realizáciu. Priemerná cena realizačnéo projektu sa pohybuje od 1,50 – 2,50 €/m2. V cene štúdie je zahrnuté:

 • SITUÁCIA : vypracovanie pôdorysu v mierke
 • VYTYČOVACÍ PLÁN : plošné vytýčenie plôch a prvkov v teréne
 • OSADZOVACÍ PLÁN : výber sortimentu, usporiadanie rastlín, výkaz rastlín
 • TERÉNNE MODELÁCIE : výškové navrhové nastavenie terénu voči súčasnému
 • KOMUNIKÁCIE : skladba spevnených / nespevnených plôch
 • DROBNÁ ARCHITEKTÚRA : altánok, pergola, mobiliár…
 • TECHNICKÁ SPRÁVA : všeobecné informácie, starostlivosť o zeleň
 • VÝKAZ VÝMER / ROZPOČET REALIZÁCIE ZÁHRADY
 • REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA : skompletizované portfólio, prezentácia (osobne/online)
 • ZAPRACOVANIE ZMIEN : ukončenie fázy „realizačná dokumentácia“

Link na nahliadnutie realizačného projektu tu