V rámci návrhov spolupracujeme s interiérovým dizajnérom, ktorý Vám vie nastaviť interiér podľa Vašich predstáv. Od rozvrhnutia jednotlivých prvkov v priestore, až po rozmiestnenie a stanovenie rastlín. Ako to funguje?

CENOVÁ PONUKA

Cena za návrh sa priamo odvíja od m2 navrhovaného priestoru a od rozsahu potrebných prác na Vašom projekte. Preto je k cenovej ponuke potrebná informácia o návrh akého priestoru máte záujem. V prípade, že nemáte k dispozícií pôdorys, nasleduje zameranie priestoru a následné vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky.

ÚVODNÉ STRETNUTIE

Po odsúhlasení cenovej ponuky si dohodneme osobné/online stretnutie. Úvodný rozhovor slúži k získaniu informácií o Vašich predstavách, potrebách a nárokoch. Mojou úlohou je prepojiť Vaše požiadavky s maximálnym využitím potenciálu daného priestoru. Návrh Vášho priestoru následne spracujem s ohľadom na Váš rozpočet. Je dobré, ak mi pri tomto stretnutí predložíte pár obrázkov interiérov, ktoré zodpovedajú Vášmu štýlu a preferenciám.

PRVOTNÉ SPRACOVANIE NÁVRHU

Návrh začína zdigitalizovaním podkladov pre návrh a následným dispozičným riešením priestoru s prihliadnutím na maximálnu funkčnosť navrhovanej novej dispozície /neplatí v prípade vopred danej dispozície priestoru/. Výsledkom sú jednotlivé varianty dispozičného riešenia. Po odsúhlasení dispozičných zmien nasleduje návrh samotného interiéru, umiestnenie nábytkových a zariaďovacích prvkov, materiálové a farebné riešenie priestoru ako celku. Výsledkom sú prvé náhľady, ktoré slúžia ako podklad k prvej konzultácií návrhu. Tieto náhľady dostanete v digitálnej podobe niekoľko dní pred našim stretnutím.

KOREKCIA NÁVRHU

Na tomto stretnutí si prejdeme celý návrh a všetky Vaše pripomienky. V tomto momente môžete meniť koncept návrhu, jeho materiálové aj farebné riešenie. Následne požadované zmeny zapracujem do návrhu.

FINÁLNE SPRACOVANIE NÁVRHU

Po zapracovaní všetkých zmien a požiadaviek vypracujem fotorealistické 3D vizualizácie Vášho návrhu, ktoré následne dostanete v digitálnej podobe k finálnemu odsúhlaseniu.

VYPRACOVANIE VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE

Po schválení vizuálu nasleduje vypracovanie výkresovej dokumentácie k návrhu, ktorá slúži ako podklad pre realizáciu. Rozsah výkresovej dokumentácie sme si vopred špecifikovali v rámci cenovej ponuky. Štandardne zahŕňa výkresy potrebných stavebných úprav, kótovanú dispozíciu elektroinštalačných a vodoinštalačných prvkov podľa potrieb novej dispozície, výkresy pre výrobu nábytkov na mieru, špecifikáciu jednotlivých materiálov, umiestnenie kúpeľňovej sanity a obkladov a ďalšie výkresy potrebné k realizácií návrhu. Súčasťou finálneho spracovania návrhu je zoznam použitých zariaďovacích prvkov s odkazom na predajcu a ich aktuálnou trhovou cenou.

ODOVZDANIE PROJEKTU

Na záver Vám odovzdám kompletný návrh v digitálnej forme /v prípade požiadavky tlačenej forme/. Mojim klientom ponúkam možnosť bezplatných cenových ponúk u overených výrobcov a dodávateľov podláh, dverí, kúpeľňovej sanity, nábytkov na mieru, dekoratívnych omietok, tapiet a iných. Projekt je na základe dodanej dokumentácie možné kompletne zrealizovať. V prípade záujmu viem zabezpečiť s partnerskými firmami realizáciu v rozsahu v akom požadujete. V akej miere budete potrebovať moju pomoc pri procese realizácie je len na Vás.